Kies om gekozen te worden.

Daniel Berrigan SJ

Het Ignatiushuis

Het Ignatiushuis is een vormingscentrum op ignatiaanse leest, d.w.z. in de geest van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten. In zijn (christelijk humanistische) voetspoor zoeken we naar alles wat mensen helpt om meer mens te worden.

Medewerkers

Het Ignatiushuis heeft een uitgebreid netwerk van mensen die zich op allerlei wijzen voor de goede zaak inzetten. Verreweg de meesten doen dit als vrijwilliger. De dagelijkse gang van zaken wordt gecoördineerd door de staf. Deze wordt ondersteund door een bestuur en een programmaraad.

[Lees meer]

Nieuwe koers

De Nederlandse en Vlaamse jezuieten maken van Amsterdam hun nieuwe uitvalsbasis voor ignatiaanse spiritualiteit.

Vanuit het Ignatiushuis zal een nieuwe ploeg een volledig nieuw aanbod doen, gericht op diverse groepen in kerk en samenleving. Het concept van cursuscentrum wordt losgelaten, in plaats daarvan komt een 'atelierformule'.

Lees meer: http://www.jezuieten.org/nl/nieuw/jezuieten-lage-landen-gaan-nieuwe-wegen

Wat doen we?

Op grond van een katholiek vertrekpunt maar zeker ook in een oecumenische geest, levert het Ignatiushuis een bijdrage aan religieuze ontplooiing voor mensen van vandaag.  Dit doen we aan de hand van de volgende kernwoorden:

Verdieping & inspiratie:
Het Ignatiushuis reikt mensen de spirituele rijkdom van de christelijke traditie in brede zin aan als middel tot persoonlijke ontwikkeling.

Ervaring & dialoog:
Het Ignatiushuis geeft mensen de ruimte om hun eigen ervaringen met anderen uit te wisselen.

Bewustwording & kennis:
Het Ignatiushuis maakt mensen bewust van belangrijke ontwikkelingen en discussiepunten in de samenleving.

Duiding & reflectie:
Het Ignatiushuis geeft mensen de middelen om zich hier een mening over te vormen.