Kies om gekozen te worden.

Daniel Berrigan SJ

Het Ignatiushuis

Het Ignatiushuis is een vormingscentrum op ignatiaanse leest, d.w.z. in de geest van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten. In zijn (christelijk humanistische) voetspoor zoeken we naar alles wat mensen helpt om meer mens te worden.

Medewerkers

Het Ignatiushuis heeft een uitgebreid netwerk van mensen die zich op allerlei wijzen voor de goede zaak inzetten. Verreweg de meesten doen dit als vrijwilliger. De dagelijkse gang van zaken wordt gecoördineerd door de staf. Deze wordt ondersteund door een bestuur en een programmaraad.

[Lees meer]

Wie zijn we?

Het Ignatiushuis is een stichting met een eigen stichtingsbestuur, een programmaraad, een staf van vier personen, en veel vrijwilligers. Maar het belangrijkst zijn misschien nog wel onze vele cursisten: jaarlijks registreren we ongeveer tweeduizend aanmeldingen voor alle activiteiten die in ons huis plaatsvinden. Daarnaast zijn we heel blij met de vele "Vriend(inn)en van het Ignatiushuis" en andere gevers.

Wat doen we?

Op grond van een katholiek vertrekpunt maar zeker ook in een oecumenische geest, levert het Ignatiushuis een bijdrage aan religieuze ontplooiing voor mensen van vandaag.  Dit doen we aan de hand van de volgende kernwoorden:

Verdieping & inspiratie:
Het Ignatiushuis reikt mensen de spirituele rijkdom van de christelijke traditie in brede zin aan als middel tot persoonlijke ontwikkeling.

Ervaring & dialoog:
Het Ignatiushuis geeft mensen de ruimte om hun eigen ervaringen met anderen uit te wisselen.

Bewustwording & kennis:
Het Ignatiushuis maakt mensen bewust van belangrijke ontwikkelingen en discussiepunten in de samenleving.

Duiding & reflectie:
Het Ignatiushuis geeft mensen de middelen om zich hier een mening over te vormen.